DIsclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op iedere webpagina van deze website waarop Proline Nails een link opneemt naar deze disclaimer. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met deze disclaimer en bijbehorend Privacy Statement en Algemene Voorwaarden.

De door Proline Nails geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65366948 verstrekte informatie op deze website is geen aanbod, advies of andere dienst.

De informatie die door Proline Nails wordt verstrekt via deze website zou als betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden ingestaan. Proline Nails spant zich er voor in om de inhoud van de webpagina’s geregeld te actualiseren, aan te vullen of te verbeteren.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Proline Nails kan niet garanderen dat de website volledig foutloos en ononderbroken haar werk doet. Zowel Proline Nails als mede overige leveranciers van informatica aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website. Proline Nails is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van websites die niet door Proline Nails zijn ontwikkeld waarnaar wordt verwezen of anderzijds verwijzen naar de website van Proline Nails.

Proline Nails is niet aansprakelijk voor schade die is toegebracht die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of door de onmogelijkheid om een webpagina te raadplegen.

De afnemer van informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van informatie verkregen via de website van Proline Nails. De informatie en mogelijk andere gegevens mogen uitsluitend door de afnemer worden gebruikt. Deze informatie is niet overdraagbaar, mag niet verveelvoudigd, bewerkt of verspreid worden zonder Proline Nails hiervan op de hoogte te stellen.

De afnemer van informatie is verplicht alle aanwijzingen van Proline Nails omtrent het gebruik van informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing.